Zeilen op de Waddenzee met Zeilschip Ontmoeting

Ontmoeting Zeilreizen
Zeilen Op De Waddenzee

Govert van Veenendaal

Zeilvakanties Waddenzee

Het Geheimzinnige Eiland Griend

Het Eiland Met Een Bewogen Geschiedenis

In de Middeleeuwen vestigde zich rijke kooplieden in het Waddengebied. De Wadden zoals we ze nu kennen bestond nog niet. Ze stichtte er een stad kompleet met haven en ommuring. Er moeten ook twee kerken en een klooster zijn geweest. De godsvrezendheid van de vroege bewoners van Griend kon het onheil echter niet afwenden.

Op de langere duur hadden de stadsbewoners het vreselijk te verduren onder stormen en land afslag. De kunstmatig aangelegde vaarweg naar het Friese achterland, de Jetting maakte de situatie er niet gunstiger op.

In 1287 werd Griend getroffen door een bijzonder zware februariestorm. Deze storm was er voor verantwoordelijk dat Waddenzee en IJsselmeer zoals we die nu kennen werden gevormt. De stad op Griend werd volledig van de kaart geveegt door de storm die de geschiedenis in ging als de Sint-Lucianavloed.

Sindsdien woonden er nog wat schaapsherders. Die leefde op zelf gebouwde terpen tot het ook hun in de achtiende eeuw te bar werd.

eiland Griend

Rond 1800 was Griend 25 hectare groot, maar het eiland verplaatste zich in zuidoostelijke richting met een snelheid van 7 meter per jaar. De bewoners waren al vertrokken en er graasde alleen nog wat Schapen. De afslag van het eiland raakte in een stroomversnelling door de aanleg van de Afsluitduik.

Om het eiland van de Ondergang te redden zijn er in de loop der jaren maatregelen genomen om het te beschermen. Langs de zuidrand werden enkele Strekdammen aangelegd. Rond 1988 werd het eiland verstevigd door de aanleg van een lage Zanddijk langs de noordzijde. Sindsdien is het proces van afkalving omgezet in een proces van aangroei.Het huidige eiland Griend ligt niet op de locatie van het eiland dat in de Middeleeuwen bewoond was, maar iets verder naar het zuiden.

De Natuurwaarde Van Het Griend

Griend is erg belangrijk voor vogels, ze foerageren hier en broeden hun kroost uit. Op Griend broedt de grootste kolonie van de Grote Stern in West Europa.


Ieder jaar broeden ruim 10.000 paren van deze vogelsoort op het eiland.

Daarnaast broeden op de Griend onder meer de visdief, Noordse Stern, eidereend, bergeend, scholekster, tureluur,kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw en jawel t'ís heus waar, een Velduil. Tijdens de aanleg van de zanddijk is het eiland gekoloniseerd door de Bosmuis! Dat verklaart de uil.

GRIEND

Eiland Griend is niet toegankelijk voor publiek. Het eiland is onbewoond en onbebouwd op een vogelwachterhuisje na, bewoond door de onvermijdelijke vogelwachters. Waag het niet om ook maar een teen over het randje van het verboden gebied te steken. Je hebt dan namelijk onmiddelijk een leger van boa's en andere ambtenaren in je nek waar je nog niet zo gemakkelijk klaar mee bent.

Zelf vermoed ik dus nog altijd dat het vogelparadijs de dekmantel is voor de bunker van de AIVD. Vanuit de bunker kan je met de hogesnelheidslijn onder de grond in no time naar Den Haag, met een tussenstation op het kantoor onder Pampus.

Ik heb wel mensen over geheimzinnige waarnemingen gehoort. Helaas, Griend kan je dus niet bezoeken. Wat wel mogelijk is, dat is om droog te vallen op de plaats waar Griend in de Middeleeuwen lag. Dat is trouwens een prachtige plek met kraakhelder water en veel, heel veel garnalen. Als er water staat dan. Misschien is er nog een oude schat te vinden, uit het klooster of van een rijke koopman, misschien een vikingschat. Mensen met een metaaldetector kunnen zich zowiezo wel uitleven op het wad. Er slingert immers ook nog steeds overal goud van de Lutine rond.

Zou je ook wel eens willen droogvallen op een bijzonder lokatie kijk hier