Zeilen op de Waddenzee met Zeilschip Ontmoeting

Ontmoeting Zeilreizen
Zeilen Op De Waddenzee

Govert van Veenendaal

Zeilvakanties Waddenzee

Gaswinning in de WADDENZEE

gaswinningslokatie met pijpleiding gebied

Waddenmilieu en gaswinning

De discussie over wel of niet gas winnen op het Wad laait regelmatig weer op. In feite is er niks nieuws onder de zon en gebeurt het al lang. In 1987/88 zijn nabij het Inschot negen gasputten aangeboord. Daarop is een productieplatform gebouwd dat het "ruwe"gas naar een verwerkingsstation in Harlingen pompt. Op alle mogelijke manieren is er echter rekening gehouden met het voorkomen of beperken van negatieve effecten op de omgeving.Zo mocht de afmeting die van veerboot Friesland niet overtreffen, is er stroom van de wal zodat er geen generatoren nodig zijn voor de aandrijving van de pompen en de constructie is zodanig dat niets in zee kan weglekken.

Esthetisch verantwoord gas winnen

supplier Sara Maatje

Er is zelfs een architect in de arm genomen om een esthetische vormgeving te waarborgen.
Van een afstand vind ik het net de Brandenburger Tor in een surealistische setting. Het station is onbemand en wordt vanuit een controlekamer in Harlingen bewaakt en bediend. Eventuele werkzaamheden aan het platvorm worden verricht vanaf de supplier Sara Maatje.