Zeilen op de Waddenzee met Zeilschip Ontmoeting

Ontmoeting Zeilreizen
Zeilen Op De Waddenzee

Govert van Veenendaal

Zeilvakanties Waddenzee

WINTERWEER op de WADDENZEE

IJsbergen in de Waddenzee BS20 in het ijs zeehond met trekvogels op de Richel

IJsbergen op het Kimstergat

Blauwe Slenk 10

Vreemde gasten op de Richel

Het kan flink winteren op de Waddenzee. Zeewater bevriest bij -4. Nu is de Waddenzee minder zout dan de Noordzee en door het ondiepe water beviest ze gemakkelijk. Dat levert taferelen op die je eerder verwacht in arctische streken aan te treffen. Door wind en stroom verzamelen kruiende ijsbrokken zich op ondieptes en vormen ijsbergen. Onder deze omstandigheden wordt er niet veel meer gevaren. Alleen veerboten en grote viskotters trotseren deze hinder.