Zeilen op de Waddenzee met Zeilschip Ontmoeting

Ontmoeting Zeilreizen
Zeilen Op De Waddenzee

Govert van Veenendaal

Zeilvakanties Waddenzee

KAPITEL Zeilschip in storm Kraak Kraakt Schip

Bescryvinghe vande
't ellendigh lotgehval
eener sure pannesckypper

Het Pannenwrak
korte ballade op de romantiek van de zee

Een kapitein die had eens panne op de wilde zee
grote panne, een ruim vol pannen, en het waaide dat het vloog
de pannen vlogen in het rond, en het werd hem daar te machtig in die wilde zee
hij riep: oh lieve Heer, het valt toch echt ook allemaal niet mee
met die kruiwagens vol pannen, al die panne en ook nog eens een wilde zee
de lieve Heer kon het niet helpen, maar de nood was al te hoog
daar ging hij met zijn panneboel, met al zijn pannen naar benee
voor eeuwig en voor altijd, roemloos tenonder
met zijn panne naar de bodem van de wilde zee.

Het Ware Verhaal Achter Het Pannenwrak

Het wrak waar de Pannenplaat zijn naam aan te danken heeft is het wrak van de galjoot "De Stad Bergen". Ze was onderweg met besteming Noorwegen, maar strandde door een ontembare voorjaarsstorm ten oosten van de Vliestoom. "De Stad Bergen" was op zondag 28 maart 1756 met een lading bakstenen, dakpannen en ander aardewerk in ballast onderweg toen ze in de Vliestroom aan lager wal raakte.

Hoe De Galjoot "De Stad Bergen" Het Pannenwrak Werd

Galjoot De Stad Bergen

De preciese toedracht van de schipbreuk is niet bekend. Het zou kunnen dat de lading ging schuiven of dat het schip water maakte in zwaar weer. Gezien de plaats waar het schip ligt is ze blijkbaar aan lager wal geraakt. Misschien is er iets kapot gegaan, zeilen uit de lijken gewaaid of een gebroken mast. Er moet iets vreselijk mis zijn gegaan. De dakpannen lagen overal op de zandbank nabij het schip vandaar dat die de naam Pannenplaat heeft gekregen.

De schipper Cornelis Wopkes Vos kwam van Terschelling en kende het vaarwater natuulijk als zijn broekzak. Toch kon het gebeuren dat hij de kontrole over het lot van zijn schip verloor en daarmee uiteindelijk zijn schip. Het kostte hem in ieder geval niet het leven en enige lading kon worden geborgen. In die tijd kwamen strandingen nu eenmaal ook meer voor dan nu, het kon je altijd overkomen, gewoon pech gehad.
De Waddenzee ligt vol met wrakken.

Voor ons levert het mooie argeologische vonsten op die je meenemen naar het leven en de ervaringen van mensen die de Waddenzee bevoeren in ver vervlogen tijden. Er zijn tabaksdozen, dakpannen, bakstenen, scherven van Nederrijns aardewerk en spullen van de bemanning terug gevonden.

Draai Bassen uit het Pannenwrak

Het meest tot de verbeelding spreken de twee gietijzeren draaibassen van een meter lang die zijn terug gevonden. Dit zijn een soort kleine kannonen. In die tijd waren alle handelsschepen namelijk bewapend. De concurentie werd toen met buskruit uitgeschakeld en er waren altijd wel kapers op de kust...

Wil je meer weten over scheepswrakken in de Waddenzee of hoe het met schipper Cornelis Wopkes Vos verder is afgelopen, dan ben je bij het wrakken museum op Terschelling aan het juiste adres.

p.s. Er is een geheim verbonden aan de Pannenplaat maar dat gaan we op internet niet prijsgeven Klik Deze Link