Zeilen op de Waddenzee met Zeilschip Ontmoeting

Ontmoeting Zeilreizen
Zeilen Op De Waddenzee

Govert van Veenendaal

Zeilvakanties Waddenzee

Scheepswrakken in de Waddenzee

Wrak voor de kust Terschelling, Boschplaat Zeestromingen veranderingen van 1575 tot 2000Zeekaart Scheurrak Ommedraai

De Scheepswrakken in het Scheurrak Ommedraai

De Waddenzee is als gevolg van het weer, getijde stromen en invloeden door menselijk handelen(denk aan de aanleg van een afsluitdijk) voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het Scheurrak Ommedraai (SO) was lang geleden de route van de Noordzee via de Vliestroom naar handelsplaatsen aan de Zuiderzee.

Met de grote dwarsgetuigde schepen van die tijd een hele tour om tussen de zandbanken door te zeilen. Veel wrakken liggen hier onder het zand begraven. Tegenwoordig is deze oude geul kompleet verzand en herinnert alleen de naam Oude Vlie nog aan die tijd.

Bij de SO 1 ligt een wrak uit de zeventiende eeuw waar duikers onderzoek naar hebben gedaan. Vlak voor de sluis van Kornwerderzand ligt een wrak dat met gaas is afgedekt om erosie te voorkomen. Zo kan er later onderzoek naar worden gedaan. De wrakken worden door veranderende stroming blootgelegd. Dat is handig om ze terug te vinden maar stelt ze ook bloot aan de eroderende werking van de zee. Hierdoor dreigen ze verloren te gaan zonder bijzondere maatregelen. Er moeten honderden wrakken in de Waddenzee liggen maar van slechts weinige is de plaats bekend.

Het onderzoek naar de wrakken is een kostbare zaak. Het zand en de sterke stroming bemoeilijken de opgravingen.

Vanwegen het slechte zicht in het troebele water van de Waddenzee is het gevaarlijk duiken. Dit is alleen voor ervaren specialisten weggelegd. Er is ook een wrak waar hobby duikers wel heen gaan en dat is het Pannenwrak. Bij gunstige omstandigheden kan je daar goed duiken.