zeilen op de Waddenzee met zeilschip Ontmoeting

Ontmoeting Zeilreizen
Zeil Wijzer Op De Waddenzee

Govert van Veenendaal

Wadzeilen In De Praktijk

Reisvoorbereiding En Getijden Curve.

Tot een goede reisvoorbereiding behoort het bestuderen van de weerkaarten en de loop de getijde curve.

Wanneer je op getijdewater vaart is het erg belangrijk om de getijde curve goed te bestuderen met name in kombinatie met de weersverwachtingen. Er is namelijk een sterke wisselwerking tussen wind en waterstromen. Niet alleen met veel wind maar ook met weinig wind.

Daar kan ik nog lang over vertellen maar dat zal ik een andere keer doen. Waar het eerst om gaat is dat de windrichting en -kracht het verschil maken tussen een verhoging of verlaging van de waterstanden. Genoeg water is toch echt een belangrijke voorwaarde om te kunnen varen.

Wel of niet op de loop van het tij anticiperen kan het verschil maken tussen een komfortabele zeilreis of gewoon helemaal niet aankomen. Tegen de wind en stroom in zeilen op de Waddenzee is een langdradig en moeizaam verhaal, bij onvoldoende wind zal je zelfs verder van je bestemming af raken. De motor aanzetten kan ook altijd nog maar echt zeilen op de Waddenzee dat is de kunst.

Waterstanden op de Waddenzee

De zeewaterstanden veranderen voortduren en ook de maximale hoogte (of laagte) van het tij is iedere 12 uur anders

Door de aantrekkingskracht van de maan in kombinatie met de zon doorloopt het tij twee keer per maand een cyclus van springtij naar doodtij en terug naar springtij etc. Met springtij heb je het hoogste hoogwater en het laagste laagwater, met doodtij omgekeerd het laagste hoogwater en het hoogste laagwater.

Het verschil in verval verandert en daarmee ook de stroomsnelheid, hoe groter het verschil tussen hoog en laag water des te harder stroomt het. Daarvoor raadpleeg je de stoomatlas, die geeft de stroomsnelheden van uur tot uur.

Met behulp van een getijdekromme is bij benadering te berekenen hoeveel water er op een gegeven moment op een bepaalde plaats staat. Bij benadering zeg ik want je moet je realiseren dat je je niet op de meetplaats bevind. De meetgegevens kloppen altijd, maar strikt genomen alleen voor het meetpunt. Een meter verderop is het al weer anders zij het verwaarloosbaar klein. Tienduizend meter verderop echter beloopt het verschil misschien wel decimeters. Op een andere plaats is het dus een indicatie. Ik zal ook daar later verder op ingaan.

getijdenkrommegetijdenkromme

Springtij

Verwachte waterstanden voor Harlingen, woensdag 30 januarie 2013.

ps. Als gevolg van een stormachtige zuidwesten wind was de hoogste
waterstand op deze dag maar liefst 290cm boven NAP.

Doodtij

Verwachte waterstanden voor Harlingen, woensdag 6 februarie 2013.

Duidelijk is ook de verschuiving van het tij in een week tijd.

Op of afwaaien kan meters verschil maken

Het voorbeeld hierboven laat het al zien. De wind richting en kracht veroorzaken een opstuwing van water (of een leegloop). Daarbij spelen verschillende factoren een rol zoals, je zou het niet meteen denken misschien maar de luchtdruk. Erg belangrijk is ook de stroming op de Noordzee. Hoelang is de windbaan. Blaast de wind de stroom het Wad in of uit dat zijn belangrijke vragen. Zeker als je op een kritiek moment bent vastgelopen.

Klik hier voor de waterstanden kalender . Je krijgt dan een grafiek zoals hierboven te zien is en een tabel met tijden en verwachte waterstanden van hoog en laag water, alle meetstations zijn beschikbaar.

Natuurlijk zijn er bij de watersportwinkel ook naslagwerken verkrijgbaar.

Voor afwijkingen van de waterstanden altijd informatie inwinnen bij lokale autoriteiten. Actuele waterstanden kunnen over de marifoon opgevraagd worden bij havendiensten, sluizen en kustwachtstations. Kustwachtstations spreken meestal om de zoveel tijd een weersbericht met actuele getij-informatie uit. Deze kustwachtstations, het marifoonkanaal en tijdstip van uitzenden staan in de wateralmanak vermeld.

Deze almanak bevat ook getijtabellen maar slechts voor een beperkt aantal plaatsen.

Wil je liever onder ervaren begeleiding het wel en wee van de Waddenzee ontdekken kijk dan bij Ontmoeting zeilreizen.